SAK WoodWorks

Live Materials for Life


ผลิตและนำเข้าไม้สนแปรรูปจากประเทศรัสเซีย เราเป็นผู้ผลิตและค้าไม้สนที่ทันสมัย เติบโตอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาวัสดุไม้ อีกทั้งใส่ใจรายละเอียดทุกๆขั้นตอนการผลิต ทำให้สินค้าของเราเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศรัสเซีย ต่างประเทศ และโดยเฉพาะประเทศไทย